Børnepengekredit

Servicen børnepengekredit, er en service rigtig mange webshops tilbyder, hvor du kan shoppe nu, men vente med at betale til næste gang der kommer børnepenge. Børnepengekredit tilbydes især af webshops der sælger børne og baby udstyr eller andet henvendt til børn og forældre. Se oversigt herunder, over hvem der tilbyder børnepengekredit. Her kan du betale med børnepenge 2023.

smartskidz

Betal med børnepenge

At betale med børnepenge er en rigtig god mulighed for at købe det man har brug for, når man har brug for det. De fleste børnefamilier ved at der er rigeligt at bruge pengene på når man har børn, men 4 gange om året, når børnepengene kommer, er det lidt sjovere og lidt lettere. For et mindre gebyr tilbyder mange webshops at du kan handle og få leveret nu, men vente med at betale til børne pengene kommer næste gang. Dette kalder vi børnepengekredit.

Dette bør du vide om børnepengekredit

Børnepenge kredit er en service mange webshops tilbyder, mod et mindre gebyr. Mange webshops tilbyder børnekredit som en service de selv står bag, hvor pengene ikke trækkes fra din konto før der kommer børnepenge næste gang. Andre webshops tilbyder børnepengekredit via et finansieringsselskab, hvor man egentlig køber på afbetaling. Det vil sige der oprettes et lån, som har en meget kort løbetid og enten ingen eller lave renter. Dette lån betales så tilbage næste gang der kommer børnepenge. På den måde giver begge former for børnepengekredit det samme i sidste ende, for dig som forbruge.

Fælles for begge former for børnepengekredit, er at du kan købe på webshoppens hjemmeside nu, til om gående levering, men skal altså ikke betale noget før børne pengene kommer næste gang. Du lægger blot varerne i kurven, går til betaling som normalt og vælger så børnepengekredit som betalingsform. Enkelte webshops tilbyder en børnepenge kredit hvor betalingen kan udskydes i 2 kvartaler, men de fleste steder vil betalingen ske næste gang der kommer børnepenge.

Hvornår bliver pengene trukket?

Når du vælger betalingsformen børnepengekredit, vil penge som nævnt blive trukket næste gang der kommer børnepenge. Falder den normale udbetalings i en weekend, får du udbetalt børnepenge fredagen op til weekenden, i de tilfælde vil betalingen til webshoppen også bliver trukket fra din konto denne fredag. 

Bestiller du med børnepengekredit på en webshop fra:

  • 20. januar, bliver pengene hævet, når børnepengene bliver udbetalt den 20. april.
  • 20. april bliver pengene hævet, når børnepengene bliver udbetalt den 20. juli.
  • 20. juli bliver pengene hævet, når børnepengene bliver udbetalt den 20. oktober.
  • 20. oktober bliver pengene hævet, når børnepengene bliver udbetalt den 20. januar.

Hvad koster betaling med børnepengekredit?

Det varierer fra webshop til webshop hvor meget det koster at vælge betalingsformen børnepengekredit. Nogle steder er det gratis, mens andre tager et mindre gebyr. Dog er det kun et mindre gebyr, så det er ikke en dyr løsning at vælge denne betalingsform. Typisk er omkostningerne for dig mellem 0-50 kr. Det er meget svært, hvis ikke umuligt, at låne penge i banken og andre steder, for dette beløb, når du medregner renter og gebyrer.

Hvad er børnepenge?

Børnepenge er en økonomisk støtteordning, der gives til forældre eller værger, som har børn under en vis alder. Det er en offentlig ydelse, der administreres af myndighederne i mange lande.

Børnepenge har til formål at hjælpe med at dække de ekstra omkostninger, der er forbundet med at opfostre børn. Pengene kan bruges til at dække udgifter som tøj, mad, sundhed, uddannelse og fritidsaktiviteter for børnene.

I Danmark er børnepenge en økonomisk støtteordning, der gives til forældre eller værger, der har børn under 18 år. Børnepenge kaldes også for børne- og ungeydelse.

Børnepenge i Danmark administreres af Udbetaling Danmark, som er en del af Socialstyrelsen. Ydelsen gives til danske statsborgere eller personer, der har bopæl i Danmark og har fået tildelt et CPR-nummer.

Børnepenge udbetales normalt månedligt og afhænger af antallet af børn i husstanden. Beløbet varierer efter barnets alder og kan ændre sig årligt. Generelt set er beløbet højere for yngre børn og lavere for ældre børn. Der er også en øget sats for enlige forsørgere.

Udover børnepenge kan der også være andre økonomiske ydelser, der er tilgængelige i Danmark, såsom børnetilskud og særlige tillæg til familier med lav indkomst eller børn med særlige behov.

Det er vigtigt at bemærke, at mine oplysninger er baseret på viden op til marts 2023, og at reglerne og beløbene for børnepenge i Danmark kan ændre sig over tid. Det anbefales altid at kontakte Udbetaling Danmark eller besøge deres hjemmeside for at få de mest aktuelle oplysninger om børnepenge i Danmark.

Til forsiden

Om Tidtilbaby.dk

Tidtilbaby har til formål at informere og vejlede  forældre og kommende forældrene om alt fra de første tanker om det er ved at være tid til baby, til babyen er kommet til verden, og det går overe i mere praktiske ting, som råd og vejledning om produkter.

Tid til baby

Kontaktoplysninger

E- mail: info@tidtilbaby.dk
Tlf.: 20774030

Scroll to Top